با سلام، کلاس راه اندازی وب سرو و اینترانت دانشگاه علمی کاربردی مورخ ۲۹ آذرماه بجای ساعت ۱۱ ، ساعت۱۵:۳۰ تشکیل می شود