درس تکنیکهای پیشرفته برنامه نویسی

با سلام،

مرجع اصلی برای درس تکنیکهای پیشرفته برنامه نویسی سایت w3schools می باشد

برای امتحان مطالعه مطالب مطرح شده در کلاس و PDF های ارائه شده در طول ترم کافی می باشد.

(1 نظر)