نمرات موقت درس برنامه نویسی وب ، گروه ۹۱۵ در پورتال دانشگاه اعلام شد.

اعتراضات خود را از طریق پورتال دانشگاه اعلام و یا به ایمیل زیر ارسال نمایید.

Email : info@2s-vitrin.ir

موفق و پیروز باشید